تبلیغات
دخــــ ـ♫ترانـــــــــ♠ــــهـ ☎ ✖ صـــــــــــ★ــــدفــــــــــ❣ - ✖ بـــــــــ❣ــــه سلـــــ★ــــا متــِِِیـی♫
✖ بـــــــــ❣ــــه سلـــــ★ــــا متــِِِیـی♫
دوشنبه 26 تیر 1396 × 01:27 ب.ظ   


بآ خِیـلیآ میشِہ عآقِلانِـہ صُحْبَتــ کَـرد
وَلــے فَقَط بآ یِه‍ نَفـَر میشِهـ
دیـوونِہ بآزے دَراورد
+_چِقَـــــد زوووووووووووودــــ -_چے؟ +_میگَمم.....

چِقَــــد زووود رَفْتَــــم از یــــاد رُفَقْــــایے کِــھ میگُفتَـــن

تـــا آخَرِشـــ هَسْتَــنُــ اَلــانــ شُدَنــ ٭رفیق ٭نیمه ٭راه
   
صـــدفــــــ :)❤ .... × ˜ÜÇãÜäÜÊ()   
نمایش نظرات 1 تا 30
\